Cartref > Newyddion > Cynnwys
Beth yw Manteision Blwch Trosiant Plastig?
- Jun 05, 2018 -

Beth yw manteision y blwch trosiant plastig?

Yn gyntaf oll, o nodweddion y blwch trosiant plastig, mae fantais y blwch troi yn fawr iawn, gydag ymwrthedd plygu da, ymwrthedd heneiddio, a gallu uwch; traeniad, cywasgu, tynnu perfformiad, ymwrthedd tymheredd uchel, amrywiaeth lliw, goleuni, gwydn, a hunan-gyffwrdd; defnyddir y blwch trosiant o arddull plât gwag yn ychwanegol at y gallu trosiant. Cludo fel cynnyrch gorffenedig.

O safbwynt y cwsmer, gellir addasu'r blwch troi gwag arddull yn ôl anghenion y cwsmer, mae'r manylebau a'r meintiau'n cael eu arallgyfeirio, gellir defnyddio'r aloi alwminiwm i drin yr ymylon, a gellir defnyddio'r clawr gyda'r clawr. Mae'r effaith diddosbyd a gwrthchudd yn ardderchog ac mae'r edrychiad yn hael ac yn hyfryd. Gellir dylunio a chynhyrchu'r blwch trosiant plât cyffredin yn unol â gofynion y cwsmer. Mae'r capasiti llwytho yn dda a gellir ei gyfyngu. Gall ddefnyddio'r gofod warws i'r eithaf, gwella storio'r nwyddau a gostwng cost y fenter.

O safbwynt amddiffyniad amgylcheddol, y peth pwysicaf yr ydym yn sôn amdano yw diogelu'r amgylchedd. Mae pobl yn talu mwy o sylw i ddiogelu'r amgylchedd, mae adnoddau ac egni'n dod yn fwy amser. Felly, mae'r blwch trosiant plastig hefyd yn wynebu cyfleoedd a heriau newydd. Mae angen i'r blwch troi plastig ystyried arbed ynni wrth fodloni gofynion gwella ansawdd ac effeithlonrwydd y pecyn marchnad. Ac adnoddau, yn diwallu anghenion datblygiad cymdeithasol modern yn gyson, felly bydd y blwch trosiant plastig yn berfformiad uchel, aml-swyddogaeth, diogelu'r amgylchedd, arbed ynni, technoleg newydd, offer newydd, ac ehangu cwmpas y defnydd ac agweddau eraill ar y datblygiad o arloesi.