Cartref > Newyddion > Cynnwys
Rhannu Gwybodaeth Warehousing
- Sep 13, 2018 -

1 . Cynllun rhesymol y warws

Nid y warws yn unig yw'r lle y mae'r nwyddau'n cael eu storio, ond hefyd y man lle mae'r gwaith casglu, dosbarthu a rheoli yn cael ei wneud. Er mwyn hwyluso cynnydd llyfn y tasgau hyn, rhaid bod yna gynllun rhesymol.

Dylai cynllun y warws sicrhau parhad ac annibyniaeth y gweithrediadau casglu, dosbarthu a rheoli. Gwneud defnydd llawn o'r ardal warws, trefnu a gwneud y mwyaf o ardal storio y nwyddau yn rhesymol, ond allan o'r ardal nad yw'n storio fel sianeli gweithio a lleoliadau swyddfa. Trefnir nwyddau a nwyddau swmpus yn aml yn agos at ddrws y warws er mwyn lleihau'r pellter a lleihau'r llwyth gwaith. Mae hyn yn gofyn am ddatrysiad warws proffesiynol ar gyfer y warws er mwyn gwneud y gorau o'r defnydd o warws.

Storio'r nwyddau yn yr ardal ddynodedig, penderfynu ar leoliad y nwyddau, arwydd y drwydded, gan nodi'r math, amrywiaeth, manylebau a nifer y nwyddau.

2. O dan yr amodau o sicrhau diogelwch, dylid rhoi sylw i ddefnydd rhesymol o gapasiti storio, cyflenwi nwyddau yn gyfleus a chynnal awyru'n hawdd, glanhau, arolygu, ac ati. Ar yr un pryd, dylid talu sylw i gynilo deunyddiau, gwella effeithlonrwydd gwaith a lleihau dwysedd llafur. Yn ôl cyfnod storio y nwyddau ac amodau naturiol a deunyddiau'r warws, mae angen cyflawni'r paletization yn ôl amodau lleol.

Mae profiad yn dweud wrthym y gall dulliau storio gwyddonol arbed costau storio. Ers ei sefydlu 20 mlynedd yn ôl, mae Qingdao Guanyu Plastics Co, Ltd wedi darparu atebion warws gwyddonol ar gyfer mwy na 100 o wledydd yn y byd, gan arbed adnoddau storio cwsmeriaid.

Os oes gennych broblemau gyda warysau, mae croeso i chi gysylltu â ni.