Cartref > Newyddion > Cynnwys
Sut i gynnal y Bin plastig
- Nov 23, 2018 -

Yn gyntaf oll, wrth ddefnyddio'r blwch rhannau, dylid ei drin ysgafn er mwyn osgoi graciau oherwydd grym anwastad ar y blwch rhannau.

Yn ail, dylid gallu cario blwch rhannau yn gwbl unol â swm marcio, a gwaherddir unrhyw achosion o orlwytho.

Yn drydydd, wrth osod y nwyddau, dylid eu rhoi gyfartal i gopaon a thraed rhag cael eu goleuni a blwch rhannau eu gwyrdroi.

Yn bedwerydd, wrth ddefnyddio'r blwch rhannau yn yr awyr agored, osgoi golau haul uniongyrchol am gyfnod hir i osgoi heneiddio y blwch rhannau ac effeithio ar fywyd gwasanaeth y blwch rhannau.

Yn bumed, llym yn waharddedig i daflu y blwch rhannau i osgoi difrod 20tr a achoswyd gan rym anwastad pan fydd y blwch rhannau ar lawr gwlad.